Informace

1.2) Pravidla serverů CMG

 1. Reklama – Permanentní ban.
 2. Obcházení pravidel – ban.
 3. Nadávky, urážky (rasistické, do rodiny a jiné), voice spam – ban.
 4. Hráč respektuje admina, když mu něco řekne.
 5. Vydávání se za admina – ban.
 6. Je zakázáno šířit osobní informace.
 7. Je zakázáno používat jakékoliv programy nebo scripty, které by vás zvýhodňovali nad ostatními hráči.
 8. Mrtvý nesmí radit. Poradit smí pouze v případě že je nějaký hráč AFK. (Mrtvý nesmí radit přes jakýkoliv komunikační program)
 9. Nebugovat mapy, nezneužívat chyby v mapách.
 10. Je zakázáno pouštět hudbu, zvuky a jiné věci do hry.
 11. Jediný povolený odkaz je na YouTube, Twitch, Instagram a stránky CMG Portál. Odkazy na YouTube, Twitch, Instagram nesmí obsahovat propagaci jiného herního portálu. //30.07.2019 - 18:55
 12. Je zakázáno se jakýmkoliv způsobem zmiňovat o tom, zda někdo půjde hrát competitivní zápas či podobné zápasy skrze jiné stránky. Dále nesmíte hráče vyzývat, zda nepůjdou hrát jinou hru, atp. Nejsme seznamka hráčů hledající zápasy či hraní jiných her, tímto zbytečně přicházíme o hráče na serverech a klesá tím rank serveru v žebříčkách CS:GO. //30.07.2019 - 18:55
 13. Obcházení banu - Permanentní ban. //06.10.2019 - 15:51
 
1.3) Pravidla serveru Jailbreak
Obecná pravidla
 1. Základní příkazy jsou: Nikdo se nepohne, Budete čupět
 2. Po prohraném LR se hráč ,který soutěž prohrál musí nechat zabít.
 3. Příkaz ruší příkaz.
 4. Je zakázáno narušovat LR ostatním hráčům.
 5. Je zakázané podvádět, či zdržovat LR.
 6. Zakázané hry při nepoměru: Simon, Team kill, Otázky, Tlustý den, Kachní den a Semafor.
 7. Při nepoměru se můžou dávat jen základní příkazy.
 8. Je zakázáno schovávat příkazy do normálních vět.
 9. Je zakázáno hráčům vykat.
 10. Je zakázáno jakkoliv vymýšlet matoucí příkazy.
 11. Je zakázáno mít nick, který je podobný nějakému příkazu.
 12. Příkaz „Půjdete za mnou jako kačenky“ je stejný jako „Půjdete za mnou v čupě“. Obecně je kačenka braná jako čup.
 13. Pokud se hraje nějaký den (tučný, kachní) a warden určí, že se T mají přesunout na určité místo. (např. „Doběhnete na schody“) Tak T se na dané místo přesunou takovým způsobem, jaký jim dovoluje daný den.
 14. Je zákázáno mít nečitelný nick. (např. ворвань)
 15. Slova STOP a HOP nejsou příkaz. //22.08.2018 - 19:44 (viz. pravidlo 19.)
 16. Příkaz „SEM“ platí pouze v případě, že warden jako dané místo určí své nové výstřely.(např.: Půjdete sem na mé výstřely.)
 17. Je zakázáno jakkoliv radit ostatním hráčům k CT testu.
 18. Pro JailBreak No Kids obzvlášť platí, že CT musí mít určitý věk včetně znějícího vyspělého hlasu.
 19. Používat logické myšlení. //18.08.2018 - 14:22
CT pravidla
 1. Všechny CT musí mít funkční mikrofon.
 2. V případě, že T čupí a bude příkaz typu „Čupnete si“, tak nemusí tento příkaz plnit, protože již čupí – toto pravidlo platí i když T stojí.
 3. Je zakázáno dávat T rozkazy v první osobě množného čísla (např. Čupneme si). (Neplatí při oznamování her (hry = hry vypsané v pravidlech) a her ve !wm)
 4. V případě, že nastane nepoměr a někdo si z VIP koupí FreeDay, tak má FreeDay automaticky další kolo.
 5. Přerušovaný voice při příkazech neplatí.
 6. CT musí dávat pouze mluvené rozkazy.
 7. Minihry ve !wm se nesmí dávat několikrát po sobě.
 8. Příkaz platí jen 1 minutu (když musíte někde stát, čupět, kuchat, otáčet se, někam se dívat) – neplatí u atrakcí nebo jiných her a také neplatí u hry Saimon.
 9. Warden nesmí dávat zmatené příkazy typu: Skáčete, kucháte a jste pravým, levým, pravým bokem otočení k celám. (neboli několik přikazů rychle řečených za sebou) Příkaz musí být smysluplný.
 10. Každé CT které chce dávat rozkazy, musí mít zapnutý Warden (vedoucí) (!w) jinak vás T nemusí poslouchat.
 11. Warden (dozorce) může být jen jeden.
 12. Včas otevřít do 14:00 jinak Freeday nebo Slay.
 13. CT musí po celou hru dávat pozor na vězně.
 14. Nesmí kempit v šachtě a ve zbrojce od 14:00.
 15. Nesmí Vězňům dávat zbraně.
 16. Přímá cesta platí automaticky.
 17. Nesmí dávat bezdůvodné freehity a freekilly.
 18. Při poslední reakci smí zabijet pouze Warden.
 19. Otázky se vždy musí týkat jen mapy která se zrovna hraje. Lze použít i otázky z !wm. (Neplatí při otázce s výhodou)
 20. Pokud dá CT freekill musí si dát slay na začátku dalšího kola. (do console: kill).
 21. Hlavní jailové schody, hlavní šikmá plošina nebo hlavní jailová čára jsou vždy u cel. Takže pokud CT řekne „Půjdete na hlavní jailové schody“ znamená to, že T půjde na jailové schody blíž k celám.
 22. Nesmí dávat matoucí slova/rozkazy typu: Poběžíte na slovo „teď“ a řekne „zeď“ atd…
 23. CT které není warden nesmí dávat rozkazy typu „Vyskočte“, a potom je zabít s tím, že není Warden.
 24. Musí dodržet poměr 1 CT na 3 T (Tolerance +- 1 T). Poměr se kontroluje na začátku každého kola podle počtu živých hráčů. Pokud v průběhu kola vznikne nepoměr, tak se pokračuje normálně jakoby byl poměr. (Pokud je na serveru více CT než v poměru 1 CT na 3 T, tak se nesmí dávat rozkazy ale jen hry typu: Paintball, Dobývání, Zombie Day a pod… nebo Freeday).
 25. Může dávat poslední reakce na skok, čup – pouze 1x za kolo a to při třech a více nerebelujících teroristech, kteří jsou naživu. Při poslední reakci může být zabito pouze jedno T a to v případě, že všichni udělali požadovaný příkaz. Pokud nastane situace, že někteří neskočili, anebo udělali něco jiného, tak jsou tyto T zabita a nepočítá se, kdo poslední vyskočil. Jako poslední reakce se berou i věty ve smyslu „Kdo poslední skočí nepřežije“ , „Kdo poslední vyskočí má kill“ atd. //22.08.2018 - 20:02
 26. Jestliže Warden řekne, že máte jít na Jailové schody a zabije vás s tím, že tady Jailové schody nejsou, tak je to chyba Wardena. Ne každý zná všechny mapy.
 27. Nesmí dávat rozkazy, které by nějak zranily vězně – například skok do nějaké propasti. (Tohle pravidlo neplatí u her, které jsou na dané mapě.)
 28. Děrovačka je zakázaná (Warden pošle všechny vězně do samotky a CT začnou do samotky střílet).
 29. Pokud Warden řekne, vyskočí (typ skinu – např.: defaultní), tak je jedno, jestli řekne vyskočí defaulní nebo defaultní skin. Obojí platí.
 30. Zbraň (neplatí u sekundárky), zbrojka, šachta, napadení CT – kill, platí automaticky při začátku každého kola.
 31. Mute může být maximálně jednou za kolo v délce 1 minuty (tento čas nemůžete rozdělit).
 32. Pokud Warden, který dává rozkazy zemře, jeho příkazy a hry platí ještě 10s po jeho smrti, pak padnou.
 33. Slovo „mříže“ se bere jako univerzální slovo pro všechny dveře co otevírají cely.
 34. Poslední vězeň má právo na poslední přání !lr pokud něco neprovedl (nebyl rebel a podobně).
 35. Nesmí zneužívat !noblock – !nb (všechny vězně pošle do jednoho místa a vypne noblock).
 36. Nesmí blokovat T při zadaném rozkazu. V tomhle případě, pokud bude CT blokovat, tak nemůže zabít vězně za to, že nesplnil rozkaz.
 37. Nesmí dát úkol či otázku při které zabijete veškerá T. Neplatí u tratí na mapě.
 38. Pokud vznikne nepoměr, tak poslední CT, které se přidalo do teamu, se musí přehodit. (Připojení do teamu se kontroluje podle příkazu !ph).
 39. Při reakci či položení otázky (viz pravidlo 40.) (//22.06.2018 - 23:46) s výhodou, warden ani CT nesmí zabíjet T. (Toto pravidlo platí u všech miniher a módů).
 40. Warden může dávat T otázky, které jsou na internetu dohledatelné a známé. //22.06.2018 - 23:25
 41. Warden se musí snažit dovést Vězně k atrakcím a zároveň musí tyto atrakce střídat! //09.07.2018 - 21:56 (Neustálé nesmyslné vyvražďování Vězňů bude trestáno).
 42. Pouze warden smí ovládat atrakce na mapě (pokud warden neurčí jinak).
 43. Warden nesmí dát Freeday jednotcolivci.
 44. Warden může zakázat svícení/blikání baterkou.
 45. Rebel musí být zabit co nejdříve (tzn. že se CT nerozmyslí v půlce kola, že měl ještě někoho zabít).
 46. Je zakázáno dávat poslední reakci na napsání jakýchkoliv příkazů do chatu.
 47. Warden nesmí dávat CT takové příkazy, které by jakkoliv zranili, zabili, a nebo znemožnili CT pohyb. // 20.08.2017 – 0:15
 48. V případě slovního spojení – uděláte menší rozestupy – (a jimi podobné), znamená, že T udělá maximálně dva hráčské kroky od ostatních hráčů. // 20.08.2017 – 11:45
 49. Šikana je zakázaná (tj. warden nesmí dávat úmyslně konstantní příkazy jednomu hráči za účelem dosažení killu). //28.06.2018 - 18:13
 50. Módy (HRY) musí Warden před spuštěním ohlásit. //18.07.2018 - 12:50
 51. Slovní formule "Ruším všechny dny" či v podobném významu znamená, že se ruší aktivně započaté dny v daném kole. //25.07.2018 - 22:40
 52. Warden, CT nesmí nadržovat jednotlivci či skupině hráčů T. //07.04.2019 - 10:28
T pravidla
 1. Můžou rebelovat.
 2. Při poslední reakci na čup T musí zůstat čupět.
 3. Pokud Warden řekne „Půjdete na moje výstřely (nebo na nějaké místo)“ tak T na dané místo poběží.
 4. Když T skočí na hlavu CT, tak CT musí odhodit zbraně a dát si slay.
 5. LR (poslední přání) musí vybrat do 45 vteřin po smrti posledního vězně.
 6. Při LR Race nesmíte znova dát !lr a vybrat si rebela.
 7. Nemají právo na healku, pokud jim to Warden nedovolí.
 8. Vězeň nemůže dostat kill v dalším kole, za věc, kterou způsobil v minulém.
 9. Vězeň nemusí splnit rozkaz, jestli-že musí použít radar.
 10. Jako pohyb se bere vše (skákání, postavení se z čupu, kuchání a další podobné kombinace) kromě otáčení kamerou, switchování zbraní a blikání baterkou.
 11. Pokud je poslední T rebel (utekl, zabil CT..), tak si musí dát jako !lr rebela, jinak vás CT může zabít.
 12. Pokud warden pošle T na určité místo, tak T tam musí zůstat.
 13. Veškeré minihry, aktivity či příkazy od Wardena jako například chicken fight musí být dokončeny bez podvádění.
 14. V případě, že si T vezme oblek (tj. oblek, který ho přemění za CT), stává se automaticky rebelem. //31.07.2018 - 20:15
Pravidla pro hry
 1. FREE DAY
  • Freeday se ruší, když zbydou 2 T.
  • Freeday se ruší v 8:00 nebo pokud zůstanou 2 T.
  • Platí pouze pravidlo „Zbraň (neplatí u sekundárky), zbrojka, šachta, napadení CT – kill“.
  • CT nesmí blokovat vězňům atrakce na mapě.
  • CT musí dávat pozor na T. //25.07.2018 - 22:40
 2. PAINTBALL/PŘESTŘELKA – MÓD VYVOLANÝ PŘÍKAZEM !WM (NORMÁLNÍ PAINTBALL/PŘESTŘELKA JIŽ NEPLATÍ)
  • Warden může dát příkaz, aby T zůstali ve svých celách do doby než se zapne hra. Samozřejmě jim musí otevřít cely.
  • T nesmí do healky.
  • Při hře paintball je zakázáno campit.
 3. ZOMBIE DAY – MÓD VYVOLANÝ PŘÍKAZEM !WM (NORMÁLNÍ ZOMBIE DAY JIŽ NEPLATÍ)
  • T musí zabít CT.
  • CT nesmí chodit na místa kam by se T nedostali jako zombie.
  • CT musí otevřít cely před zapnutím módu a musí se jít schovat. Warden může dát rozkaz, že se nebudou hýbat do doby než začne zombie hra.
  • CT nesmí chodit na atrakce, kde se musí něco přeskočit či vyskákat.
 4. DOBÝVÁNÍ
  • T vezmou zbraně ze zbrojky a snaží se dobýt místnost ve které se CT ukrývají.
  • CT se ukryjí v některé místnosti kterou T musí dobýt.
  • CT nesmí stát u vchodu do místnosti a zabíjet T které zrovna přicházejí.
  • Při dobývání musí všichni T dobývat dané místo určené wardenem.
  • Určené místo dobývání se nemůže jakkoliv změnit a CT nesmí dané místo opustit.
 5. TEAM KILL
  • Do hry se nezapojují CT.
  • Poslední T má LR.
  • Tuto hru lze zapnout v průběhu kola, ale warden na to musí upozornit, že tuto hru zapíná.
  • Team kill může být pouze jednou za 4 kola.
 6. SIMON
  • Hra „Sajmon“ se musí oznámit na začátku kola do 15ti sekund, po smrti „Sajmona“ je freeday, hra „Sajmon“ může být jednou za 5 kol.
  • „Sajmon“ může být jen Warden.
  • T reagují jen na příkazy před kterými warden řekne „Sajmon říká“
 7. KACHNÍ DEN
  • T musí celou hru chodit jen v čupě.
  • T smí skákat.
  • T se nesmí postavit.
  • Pokud se zruší kachní den tak T se můžou postavit.
 8. OTÁZKY
  • Při každé otázce smíte zabít jen 1 T.
  • Každý jednotlivý hráč smí dostat jen jednu otázku za jedno kolo.
 9. TLUSTÝ DEN
  • T musí celou hru chodit jen walkem.
  • T skákat nesmí.
  • T nesmí čupnout.
 10. MRAZÍK
  • Je zakázáno jakkoliv blokovat průchod T před spuštěním hry.
  • T nesmí být na místě, kam se CT nedostanou.
 11. SEMAFOR
  • Tahle hra se většinou používá jako závod.
  • T reagují pouze na barvy:
   • červená – T stojí
   • oranžová – T chodí walkem
   • zelená – T běží
 12. SCHOVKA
  • Warden na začátku kola otevře cely aby se T mohli jít schovat.
  • T se utíkají schovat někam na mapě.
  • CT musí otevřít cely před zapnutím módu.
Pravidla pro černý obchod
 • Vyvolává se příkazem !vipmenu
 • Body se ztrhávají ze Stamm bodů – vip.cmgportal.cz

 1. HLÁŠKY
  • Je zakázáno spamovat hlášky na začátku i v průběhu kola, kdy dává Warden rozkazy. //01.08.2018 - 21:22
 2. FREEDAY
  • Jestliže si hráč zakoupí FreeDay, tak mu musí být udělen (neplatí pokud je rebel).
  • Pokud si zakoupíte FreeDay, tak musíte poslouchat částečné rozkazy např.: Warden řekne: „Všichni co mají koupený FreeDay, tak půjdou na tuto čáru“. Je to z toho důvodu, aby se hráči nerozutekli.
  • Hráči co si koupili freeday musí poslouchat základní příkazy do 14:00.
  • Jestliže je zakoupený Freeday, tak Warden nesmí dát Freeday ostatním, neplatí, jestliže je nepoměr. Dále nesmí Warden zapínat hry jako například paintball, zombieday, schovka, teamkill.
  • Pokud zůstane naživu poslední hráč, který nemá freeday, tak se všem freeday ruší.
  • Pokud hráč, který si koupil FD dostane FK, tak má automaticky FD další kolo, avšak musí plnit základní příkazy do 14:00
Pravidla pro gangy
 1. Je zakázáno jakkoliv nadržovat T/CT z daných gangů.
 2. Je zakázáno mít v názvu gangu vulgární, urážející či teroristický název a to jakoukoliv formou. Totéž platí i u názvů obsahující členy CMG nebo samotné CMG, také je zakázáno mít v názvu gangu reklamu (bere se jako reklama za kterou je udělen permanentní ban).
 3. Dále se nesmí duplikovat názvy gangů, jako například TEST2, T E S T a podobně.
 4. Je zakázáno jakkoliv zneužívat systém za účelem dosažení TOP Gangu.
 
Naposledy upravil moderátor:
1.4) Příkazy na serverech
Obecné
 • !pravidla - Zobrazí pravidla ve hře.
 • !rtv - Požadavek na změnu mapy.
 • !nominate - Nominace mapy.
 • !radio - Zapne radio.
 • !radiooff - Vypnete radio.
 • !votekick - Požadavek na vyhození hráče.
 • !voteban - Požadavek na zabanování hráče.
 • !res - Vypnete/zapnete hudbu ke konci kola.
 • !fs - Free Skiny, které máte k dispozici pouze v případě, že jste v našem clanu. Dále musíte mít náš TAG [*CMG*] aktivovaný ve hře.
Jailbreak
 • OBECNÉ
  • !ph - Zobrazí posledního hráče, který se přidal k CT teamu.
 • CT PŘÍKAZY
  • !w - Stanete se Wardenem.
  • !uw - Odeberete si Wardena.
  • !wm - Otevřete warden menu.
 • T PŘÍKAZY
  • !lr - Poslední terrorista má právo na LR (Last Request) - vyberete si hru, kterou budete hrát s CT.
  • !g - Otevřete gang menu.
Minigames
 • !music - Vypne/zapne hudbu na konkrétní mapě.
Hunger games
 • !hg - Zobrazí hunger games menu.
VIP
 • !vip - Zobrazí na začátku kola tabulku s možností výběru skinu pro postavu.
 • !zbran - Zobrazí tabulku s možností výběru skinu pro zbraň.
 • !vipmenu - Speciální obchod.
 • !stamm - Zobrazí počet stammů.
 • !schange - Zapnutí/Vypnutí výhod VIP.
 • #váš text - (#Zdravím všechny VIP členy), tímto odesíláte zprávu pouze VIP členům do chatu.
 • *váš text - (*Zdravím všechny hráče na serveru), tímto odesíláte zprávu všem hráčům do chatu.
 
1.5) CPA (Check Prime Account)
CPA.png
Vážená komunito,

jak jistě víte, dne 06. 12. 2018 vyšel od Valve update, který nejenže přidal do hry Danger Zone mód, ale také zpřístupnil hru zcela zdarma (tzv. free to play), což pro mnohé z nás, server-mastery, znamená apokalypsu, ne, nedělám si srandu.

Z tohoto důvodu musel být vyvinut zcela unikátní systém, který bude kontrolovat a rozdělovat Prime účty od free-to-play hráčů a normálních hráčů, kteří mají hru koupenou. Dále jsme však nechtěli plošně blokovat hráče, kteří nemají hru zakoupenou a tak se vyvinul systém CPA (Check Prime Account), který tuto problematiku řeší, již od samotného spuštění bylo zablokováno pár herních účtů.

Web: https://api.cmgportal.cz/csgo/cpa/

FAQ
 • Co to je?
  • Jedná se o zcela unikátní systém, který kontroluje nové uživatelské účty, které nemají aktivovaný Prime Account ve hře.
 • Koho se to týká?
  • CPA kontroluje pouze hráče, kteří nemají aktivovaný Prime Account.
 • Musím si něco instalovat?
  • Ne, vše probíhá přes CMG API.
 • Jak to přesně funguje?
  • Z interních a bezpečnostních důvodů nebude popsáno, jak systém přesně vyhodnocuje jednotlivá kritéria. Jedná se o určitý automatický mechanizmus.
 • Můžu hrát s free účtem na vašich serverech?
  • Ano, ale musíte splňovat následující požadavky: nepoužívat VPN a nemít u nás zabanovanou IP adresu či jiný herní účet.
 • Je tento systém bez chyb?
  • Jako každý jiný software či systém má své mouchy, tak i tento není výjimkou.
 • Můj účet má VAC na jinou hru než CS:GO, můžu se připojit?
  • Ne, v případě, že má Váš účet aktivní VAC ban, tak se bez prime účtu nenapojíte.
 • Lze se vůči CPA odvolat?
  • Velice těžko, zpravidla nebudu udělovat výjimky, jen výjimečně. Napište mi na fastmancz@cmgportal.cz, v případě, že se Vám neozvu, tak to znamená, že Vaše odvolání nebylo úspěšné.
 • Kde najdu výpis všech blokovaných účtů?
 
1.6) Report Systém
Vážená komunito,

dne 11.08.2019 vyšel Report systém.

Web: https://report.cmgportal.cz/

FAQ (PRAVIDLA)
 • Co přes tento systém můžu zaslat?
  • Žádáme Vás, abyste sami zvážili, zda je report skutečně nutný. Reportujte pouze hráče, kteří závažně porušují pravidla serveru (Wallhack, Aimbot, Mega freekiller na serverech JailBreak, Bhop script, atp.) V opačném případě Vám hrozí ban za zneužití systému.
 • Jak dlouhý ban hrozí za zneužití systému?
  • Ban je automaticky udělován na 1 týden.
 • Co přes tento systém nemám zasílat?
  • Nezasílejte nám reporty týkající se chatu, od toho tady je HLStatsX:CE a fórum.
 • Jak to přesně funguje?
  • Jednoduše zadáte příkaz !report a vyberete si hráče. Demo se nahrává maximálně do délky 30 vteřin a k tomu 30 vteřin zpětně. Po úspěšném nahrání dema stačí zadat důvod do chatu a potvrdit. Demo se tímto odešle.
 • Změnila se mapa při nahrávání dema, co mám dělat?
  • Po připojení na server napište Váš důvod reportu, na napsání důvodu máte pár vteřin, proto s tím neotálejte.
 • Hlavní demo již nebude k dispozici?
  • Hlavní demo ze serveru je stále k dispozici, takže i kdyby se Vám nepodařilo včas reportovat hráče, tak jej můžete manuálně nahlásit skrze fórum.
 • Lze se vůči reportu odvolat?
  • Ano, klasicky přes naše fórum s žádostí o unban.
 • Kde najdu všechny informace týkající se reportu?
 
Horní