Historie CMG Portálu sahá až do roku 2013, konkrétně k datu 21. července. Nyní CMG Portál vyniká především velkou základnou hráčů hrající Counter-Strike: Global Offensive. Díky Martinovi Hasinovi a pcklub.sk máme možnost provozovat dedikované servery v datacentru. Od roku 2015 se stal naším sponzorem ServerCow, který nám také poskytuje servery.

Majitel a zakladatel CMG Portál:
Jméno: Martin Janský
Místo podnikání: Ruská 19, 345 62, Holýšov
IČO: 05836506
E-mail: fastmancz@cmgportal.cz
Datová schránka: nm5p6gb
DPH: Pro tuzemský trh jsem neplátcem DPH. Pro přeshraniční plnění mimo tuzemsko jsem identifikovaným plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb.
VAT ID: CZ9510312108 (lze ověřit přes stránky Evropské komise – VIEShttp://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 21. 02. 2017

Jakékoliv zneužití těchto informací či jiných informací získaných z různých dokumentů nacházejících se na stránkách cmgportal, a nebo jejich subdomén bude považováno za porušení zákona a bude postupováno podle zákona České republiky a veškeré tyto trestné činy budou řešeny přímo s policií České republiky.